Ako pracujeme


Našim cieľom je spojiť čo najväčšie množstvo tých, ktorí sa verejne prihlásia k základným zásadám občianskej iniciatívy SLUŠNÝ ČLOVEK a zároveň sa budú podľa nich správať. Už len prihlásenie každého z Vás k tejto myšlienke je pre túto spoločnosť dôležité, aby všetci vedeli koľko ľudí ešte vyznáva základné hodnoty slušných ľudí.Každý Váš hlas nám dodá silu riešiť problémy, ktoré nás spoločne trápia a zároveň budete môcť prinášať podnety, ktoré zaradíme do prioritných zoznamov pre odborné sekcie alebo regionálne zastúpenia.

Občianska iniciatíva SLUŠNÝ ČLOVEK bude tvorená z 50 odborných sekcií a 100 regionálnych zastupiteľstiev.

REGIONÁLNA OBLASŤ

Chceme aby problémy každého regiónu boli riešené rovnocenne, preto vytvoríme sieť zastupiteľstiev mikroregiónov s minimálne 50.000 obyvateľmi.

Zastupiteľstvo mikroregiónu by malo tvoriť optimálne 16 zastupiteľov, ktorí budú vytvárať zoznam a hlavne poradie priority riešení pre svoj región.

Zastupiteľom svojho regiónu sa stane iba ten kto získa podporu aspoň 10 sympatizantov občianskej iniciatívy SLUŠNÝ ČLOVEK. Zastupiteľ túto podporu môže získať prezentáciou svojich myšlienok prostredníctvom tejto iniciatívy, ale aj medzi svojimi známymi, ktorých presvedčí aby začali vyznávať základné zásady občianskej iniciatívy SLUŠNÝ ČLOVEK. V podstate ide o to, že ak kandidát na zastupiteľa nevie presvedčiť ani 10 ľudí, ťažko presvedčí, že vie zastupovať záujmy 50.000 ľudí.

ODBORNÁ OBLASŤ

Riešenia v oblastiach SPRAVODLIVOSTI, SLOBODY a SLUŠNOSTI sú rozdelené na 7 odborov, pričom každý odbor má 7 sekcií, ktoré by mali pokryť celé spektrum potrieb odborných riešení.

Členom odborných sekcií sa môže stať každý kto sympatizuje s občianskou iniciatívou SLUŠNÝ ČLOVEK a chce tvoriť konkrétne riešenia spoločenských potrieb. Účasť v regionálnej oblasti nie je prekážkou.

V prvej etape chceme spojiť našich sympatizantov podľa záujmov v jednotlivých sekciách. Títo si následne zvolia svojich zástupcov, ktorí budú reprezentovať ich podnety v konkrétnej sekcii. Optimálne by sekciu malo tvoriť 16 odborníkov.

Čím viac sympatizantov bude:

–  vytvárať naše štruktúry, tým menej bude ovplyvnené vytvorenie týchto štruktúr osobnými záujmami jednotlivcov.

–  kontrolovať svojich zástupcov, tým menšia možnosť ovplyvňovania zo strany tých, ktorým slušnosť prekáža.

–  podporovať jednotlivé projekty, tým väčšia šanca, že občianska iniciatíva SLUŠNÝ ČLOVEK nám zlepší každodenný život.

"Prvé pravidlo boja je jednota - v jednote je sila."