Koho hľadáme


V prvej fáze hľadáme 7 lídrov pre tieto oblasti a odbory občianskej iniciatívy SLUŠNÝ ČLOVEK:

1. SPRAVODLIVOSŤ  - výkonný odbor

2. SPRAVODLIVOSŤ – kontrolný odbor

3. SLOBODA – odbor ODLUKA OBČANA

4. SLOBODA – odbor NOVÁ EKONOMIKA

5. SLOBODA – odbor KONTROLA

6. SLUŠNOSŤ – občiansky odbor

7. SLUŠNOSŤ – spoločenský odbor

Hľadáme lídrov do jednotlivých oblastí, o ktorých by si bol ty sám presvedčený, že vedia udať príslušnému odboru správny cieľ a určia metódy, ktorými by sa tento cieľ mohol dosiahnuť. Nehľadáme dokonalých mesiášov, ale normálnych ľudí, ktorý svojim osobným príkladom presvedčia ostatných. V časti Naše ciele sú stručne načrtnuté rámce činnosti jednotlivých odborov.

Ak si myslíš o niekom, že by bol vhodným kandidátom na lídra tohto odboru, tak nám to napíš aj keď poznáš len jedného takéhoto človeka. Nerieš otázku či tento človek má alebo nemá záujem o túto prácu, určite tohto človeka poteší dôvera, ktorú si mu dal a ako s touto dôverou naloží je už jeho individuálne rozhodnutie.

Svoje návrhy na kandidátov zasielajte prostredníctvom mailu som@slusnyclovek.sk

Do predmetu prosím napíšte LÍDER a do správy oblasť, odbor, celé meno navrhnutého kandidáta a stručný dôvod prečo ste ho navrhol.

"Život je plný sklamaní a je to celkom v poriadku. Chlieb najlepšie chutí hladnému a slušného človeka si najviac váži ten ktorý zažil len grobianov."