Regióny


Máme svoju rodinu, priateľov, komunitu, proste domovinu. Nútia nás všetko opustiť a ešte nám vyčítajú, že sme neflexibilní v ochote cestovať za prácou. Sme presvedčení, že každý má nárok na slušný život bez toho, aby musel opustiť svojich najbližších.

Keďže rozvoj každého kúta Slovenska je pre nás rovnako dôležitý, základným kameňom fungovania a tvorby jednotlivých rozvojových projektov bude regionálna štrukrúra. Preto sme navrhli sieť 100 zastupiteľstiev, každé pre mikroregión s minimálne 50.000 obyvateľmi. Základom bude správne členenie vychádzajúce so súčasných okresov , rešpektujúce rozdelenie podľa VÚC:

  • Banská Bystrica         12 mikroregionálnych zastupiteľstiev
  • Bratislava                   11 mikroregionálnych zastupiteľstiev
  • Košice                         15 mikroregionálnych zastupiteľstiev
  • Nitra                            12 mikroregionálnych zastupiteľstiev
  • Prešov                         15 mikroregionálnych zastupiteľstiev
  • Trenčín                        11 mikroregionálnych zastupiteľstiev
  • Trnava                         11 mikroregionálnych zastupiteľstiev
  • Žilina                           13 mikroregionálnych zastupiteľstiev

 

V každom mikroregióne vznikne prioritný zoznam problémov, ktoré budú podľa povahy riešiť jednotlivé zastupiteľstvá sami, alebo v spolupráci s inými sekciami tejto občianskej iniciatívy. Schopnosť riešenia týchto problémov bude základným hodnotiacim kritériom funkčnosti mikroregionálneho zastupiteľstva.

Každý region má svoje vlastné problémy, ktoré bez pomoci nedokáže vyriešiť. Zároveň špecifickosť regiónov ponúka nezameniteľné príležitosti, ktorých potenciál je naplno využiteľný iba v širšej spolupráci resp. s odbornou pomocou.

Na základe analýz mikroregionálnych zastupiteľstiev jednotlivé odborné sekcie navrhnú plán udržateľného rozvoja mikroregiónu napr. vypracovaním projektov na vytvorenie pracovných miest prostredníctvom investícií penzijných fondov, udržania mladých v regióne výstavbou bytov, rozvoja cestovného ruchu a mnoho iných. Tieto projekty budú podrobne spracované s podrobnou postupnosťou jedntlivých krokov a to vrátane zabezpečenia financovania.

Neposlednou úlohou bude odhaľovanie rôznych lokálnych zločineckých zoskupení a klientelistických skupiniek. Tieto problémy sú zo svojej povahy neriešiteľné v rámci daného regiónu a preto je nesmierne dôležité aby sa slušní ľudia v každom mikroregióne zapojili do celoštátnej občianskej iniciatívy SLUŠNÝ ČLOVEK.

"Bez rodiny a priateľov sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre."