Spravodlivosť


Obnovenie základnej funkčnosti štátu prostredníctvom ozdravenia výkonných a kontrolných inštitúcií tohto štátu. Spravodlivosť má 2 odbory:

  • VÝKONNÝ - inštitúcie zabezpečujúce spravodlivosť rezignovali na výkon toho, prečo vlastne existujú. Sú v takom morálnom rozklade, že je potrebné ich vybudovať nanovo. Úlohou tohto odboru je vyriešiť nový systém fungovania týchto inštitúcií, navrhnúť organizačnú štruktúru a určiť postup ako to dosiahnuť v sekciách:

–  Súdy

–  Prokuratúra

–  Polícia

–  Spravodajské služby

–  Vojsko

–  Civilná ochrana

  • KONTROLNÝ - základom ochrany pred zneužitím je kontrola. Preto ako prvú riešime ako sfunkčniť systém kontroly tým, že ho urobíme nezávislým od toho, koho kontroluje. Odbor navrhuje kroky na oddelenie týchto inštitúcií od výkonnej moci a rieši systém fungovania, ako aj organizačnú štruktúru vo všetkých kontrolných a regulačných úradoch, ale aj celkový štátny servis v sekciách:

–  Projekt KONTROLA MOCI

–  Revízia rozhodnutí

–  Štátny servis

–  Regulačné orgány

–  Korupcia

–  Projekt KAUZY

Sme presvedčení, že základom spravodlivého štátu je funkčné súdnictvo. To naše sa bez externého zásahu nie je schopné očistiť a riešime otázku ako tú očistu previesť, aby nebola prostredníctvom politikov zneužitá organizovaným zločinom.

V celom systéme spravodlivosti sa vytvorili rôzne klientelistické skupinky osôb, ktoré sofistikovaným spôsobom zneužívajú takto získanú moc nad spravodlivosťou. Projektom „KAUZY“ na konkrétnych kauzách našej spravodlivosti, o ktorých sa doteraz iba povrchne hovorilo ukážeme hlbšie prepojenia konkrétnych osôb s týmito kauzami a každý bude môcť objavovať aj vzťahy medzi týmito osobami. Každý kto pácha zlo bude vopred vedieť, že jeho meno sa verejne spojí s jeho činmi. 

Zlyhanie spravodlivosti, ale aj samotnej funčnosti štátu dáváme na vrub neefektívnej kontrole nad výkonnou mocou. Preto v zmysle starého rímskeho hesla „rozdeľuj a panuj“ pripravujeme petíciu za oddelenie výkonnej a kontrolnej moci pod pracovným názvom „KONTROLA MOCI“. Cieľom petície je dosiahnuť kompetenčné začlenie kontrolných zložiek štátnej moci pod inštitút prezidenta republiky.

"Spravodlivosť je zásadná, lebo štát bez spravodlivosti nie je štátom."